Tag - złoto

Wpływ złota na zdrowie człowieka

Złoto jest pierwiastkiem, który w naturze występuje niezwykle rzadko i w niewielkich stężeniach. W przyrodzie najczęściej tworzy żyły w skałach magmowych, w dużym rozdrobnieniu występuje również w złożach pirytów. Złoto jest odporne na działanie czynników atmosferycznych i podczas procesu wietrzenia skał przechodzi do złóż osadowych w postaci złotego pisaku unoszonego przez wodę. W formie związanej złoto występuje z rudami metali tworząc tellurki (sylwinit, krenneryt, pecyn). Złoto ze względu na swoje właściwości kowalne do wyrobu przedmiotów i biżuterii stosowane jest w...